top of page

תיק תפילין מעור לנער בר מצווה

 ההתרגשות בשיאה

צבי טננבאום תיק בר מצווה.jpeg

בר מצווה? מתרגשים

רכישת תיק תפילין לנער בר מצווה מרגשת מאוד

 

 

הרכישה מסמלת את השמחה בהגעת הילד לגיל מצוות, את ההשקעה הרבה

בנער בר המצווה עד הגיעו לגיל מצוות, יחד עם זאת באה ההתרגשות מרגע הנחת התפילין לנער בר המצווה, הנחת התפילין של נער בר המצווה היא פתיחת השערים לעולם הבגרות של הנער המצוות, מעבר מעולם של ילד ללא אחריות אישית לעולם הבוגרים, עולם החיבור עם בורא עולם, אנחנו בלביא יודאיקה מאחלים לכם מזל טוב לרגל הגעת הנער לגיל מצוות ולנער את כל הברכות

 מזל טוב.

bottom of page